Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lace-making /'leismeikiɳ/  

  • Danh từ
    nghề làm ren; nghệ thuật làm ren