Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kosher /'kəʊ∫ə[r]/  

 • Tính từ
  phục vụ việc ăn kiêng (của người Do Thái)
  a kosher meal
  bữa ăn kiêng
  a kosher restaurant
  quán [ăn bán món] ăn kiêng
  chính cống, chính đáng
  cái gì đó không được thật chính đáng trong cách kiếm tiền của anh ta