Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-sharpener /'naif ʃɑ:pnə/  

  • Danh từ
    cái liếc dao, cái để mài dao