Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-grinder /'naif graində/  

  • Danh từ
    người mài dao, người mài dao rong
    dụng cụ mài dao