Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knee-length /'ni:leηθ/  

  • Tính từ
    dài tới đầu gối
    a knee-length skirt
    váy dài tới đầu gối