Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kissing kind /'kisiɳkaind/  

  • Tính từ
    thân mật đén mức có thể ôm hôn