Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trông muốn hôn
    kissable lips
    đôi môi trông muốn hôn, đôi môi trông mà thèm hôn