Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kinkiness /'kiηkinis/  

  • Danh từ
    sự quái đản