Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều killdeers, killdeer
    chim choi choi (tiếng kêu thê thảm)