Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kill-devil /'kil devl/  

  • Danh từ
    mồi quay (mồi câu giả quay tròn ở dưới nước)