Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)
    người hay dính vào chuyện người khác
    người hay đứng chầu rìa, người hay đứng ngoài mách nước (bài)(đánh cờ)