Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

keeping-room /'ki:piɳrum/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng khách