Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người Cabailơ Hồi giáo ở Bắc Phi, thuộc bờ biển phía đông Angiê
    ngôn ngữ Cabailơ, thuộc họ ngôn ngữ á Phi