Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tương tự)caaba
    toà nhà bằng đa hình khối ở Mecca, điện thờ linh thiêng nhất để hành hương của Hồi giáo