Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    đo ván (knoc-out)