Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

juvenile delinquent /'dʒu:vənail di'liηkwənt/  

  • tội phạm thanh thiếu niên