Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jump-lead /'dʒʌmp'li:d/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    cáp chuyền điện (cho ắc quy xe hơi)