Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jump ball /'dʤʌmpbɔ:l/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) quả bóng (trọng tài tung lên bắt đầu trận đấu (bóng rổ)