Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tung hứng
  juggle [withballs
  tung hứng mấy quả bóng
  thay đổi cách sắp xếp để lừa gạt
  chính phủ đã thay đổi các số liệu để che giấu nạn gia tăng thất nghiệp gần đây

  * Các từ tương tự:
  juggler, jugglery