Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joylessness /'dʒɔilisnis/  

  • Danh từ
    sự không vui, sự buồn