Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

journey-work /'dʤə:niwə:k/  

  • Danh từ
    công việc của người làm thuê