Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng jotunn
    người khổng lồ trong thần thoại Na-uy