Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

johnny-cake /'dʤɔnikeik/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bánh ngô
    Uc bánh bột mì