Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jittery /'dʒitəri/  

  • Tính từ
    hốt hoảng, bồn chồn lo sợ