Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jet-fighter /'dʤet faitə/  

  • Danh từ
    máy bay chiến đấu phản lực