Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jest-book /'dʤəstbuk/  

  • Danh từ
    tập truyện vui, tập truyện tiếu lâm