Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jelly-like /'dʤelilaik/  

  • Tính từ
    như thịt nấu đông; như nước quả nấu đông, như thạch