Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jeeringly /'dʤiəriɳli/  

  • phó từ
    cười nhạo, chế nhạo, chế giễu