Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jealousy /'dʒeləsi/  

  • Danh từ
    lòng ghen tuông, lòng ghen tị, lòng ghen tức