Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jauntiness /'dʒɔ:ntinis/  

  • Danh từ
    sự vui vẻ; sự hoạt bát, sự lanh lợi