Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jauntily /'dʒɔ:ntili/  

  • Phó từ
    [một cách] vui vẻ;[một cách] hoạt bát, [một cách] lanh lợi