Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jack sprat /'dʤæk'spræt/  

  • Danh từ
    người tầm thường, người nhỏ nhen