Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrigate /'irigeit/  

 • Động từ
  tưới, dẫn nước vào tưới
  irrigate desert areas to make them fertile
  dẫn nước vào tưới vùng sa mạc để làm cho đất trở nên màu mỡ
  irrigate a wound
  (y học) rửa vết thương bằng dòng nước chảy mạnh