Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irish bull /'aiəriʃ'bul/  

  • Danh từ
    tiếng Ai-len
    (the irish_bull) dân tộc Ai-len
    Danh từ
    câu nói vô tình đâm ra dớ dẩn, câu nói vô tình đâm ra mâu thuẫn