Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /in'vait/
  mời
  invite somebody for (todinner
  mời ai xơi cơm
  tôi đã được mời nói chuyện ở hội nghị
  để cửa sổ mở khác nào như mời kẻ trộm vào nhà
  đem lại
  sự cẩu thả thường đem lại tai nạn
  invite somebody along
  mời ai đi cùng
  invite somebody away
  mời ai đi xa cùng với mình (ví dụ trong kì nghỉ)
  invite somebody back
  mời ai cùng về nhà mình với mình
  shall we invite them back after the theatre?
  Sau buổi xem hát ta có mời họ cùng về nhà với mình không thế?
  mời ai tới nhà mình với tư cách là khách mời để đáp lại việc mình đã là khách mời của họ
  invite somebody down
  mời ai đến thăm một nơi xa (như miền quê, vùng biển…)
  họ đã mời chúng tôi về thăm nhà ở quê vào dịp cuối tuần
  invite somebody in
  mời ai vào nhà
  invite somebody out
  mời ai đi chơi với mình (như đi dạo, đi xem hát…) để tán tỉnh
  invite somebody over (round)
  mời ai tới thăm nhà mình
  invite somebody up
  mời ai lên lầu
  Danh từ
  /'invait/
  (khẩu ngữ) giấy mời (dự tiệc…)
  did you get an invite?
  Anh có nhận được giấy mời không?

  * Các từ tương tự:
  invitee, inviter