Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    ngâm
    phát âm có ngữ điệu