Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intersperse /,intə'spɜ:s/  

 • Động từ
  xen lẫn vào
  intersperse flower-beds among (betweenthe trees
  xen những luống hoa vào giữa các hàng cây
  một ngày nắng thỉnh thoảng có [xen] những trận mưa rào rải rác

  * Các từ tương tự:
  interspersedly