Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

internecine /,intə'ni:sain/  

  • Tính từ
    sát hại lẫn nhau
    internecine war
    cuộc chiến tranh hai bên sát hại lẫn nhau