Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intermingle /,intə'miηgl/  

 • Động từ
  trộn lẫn
  oil and water will not intermingle
  dầu và nước không trộn lẫn với nhau được
  a busy trading portwhere people of all races intermingle [with each other]
  một hải cảng buôn bán sầm uất, nơi hòa trộn người đủ mọi chủng tộc

  * Các từ tương tự:
  interminglement