Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insulate /'insjʊleit/  /'insəleit/

 • Động từ
  cách ly
  vật liệu cách ly (cách điện, cách nhiệt, cách âm…) tốt
  trẻ em được cách ly cẩn thận khỏi những việc làm có hại

  * Các từ tương tự:
  insulated