Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (Mỹ cách viết khác instal)
  đặt, lắp (thiết bị, máy móc)
  install a heating system in a building
  lắp một hệ thống sưởi trong một tòa nhà
  tôi đang cho lắp vòi tắm hoa sen
  đặt (ai) vào nơi nào
  được xếp đến ở một ngôi nhà mới
  cô ta đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bành mà bố cô vẫn thích
  làm lễ nhậm chức cho
  install a priest in office
  làm lễ nhận chức cho một giáo sĩ

  * Các từ tương tự:
  installant, installation, installer, installment