Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inscrutable /in'skru:təbl/  

 • Tính từ
  khó hiểu, bí hiểm
  an inscrutable smile
  cái cười khó hiểu

  * Các từ tương tự:
  inscrutableness