Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innateness /'i'neitnis/  

  • Danh từ
    tính bẩm sinh