Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  dạ dày, ruột
  a pain in my innards
  đau bụng
  phần bên trong
  to mend this engine I'll have to have its innards out
  muốn chữa chiếc máy này, tôi phải tháo ra cho các phần bên trong ra ngoài mới được