Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infiltrate /'infiltreit/  

 • Động từ
  ngấm qua; làm ngấm qua
  sương mù dày đặc như ngấm qua ngay cả các bức tường mà vào trong phòng
  infiltrate poison into the water supply
  cho thuốc độc ngấm vào nguồn cung cấp nước
  (+ through, into) thâm nhập
  quân đội thâm nhập qua phòng tuyến của địch vào vùng bị địch chiếm đóng
  tung vào, cài vào
  infiltrate spies into a country
  tung gián điệp vào một nước
  infiltrate an organisation with one's own man
  cài người của mình vào một tổ chức