Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infatuation /in,fæt∫ʊ'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự say đắm, sự say sưa
  his infatuation with her lasted six months
  anh ta say đắm cô nàng đến sáu tháng
  develop an infatuation for somebody
  si mê ai