Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inertia selling /i,nɜ:∫ə'seliη/  

  • thể thức bán gửi hàng cho người mua không đặt hàng (với hy vọng người mua chấp nhận và thanh toán tiền)