Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  gánh chịu, bị
  incur great expense
  chịu phí tổn lớn
  hứng chịu cơn giận của ai

  * Các từ tương tự:
  incurability, incurable, incurableness, incurably, incuriosity, incurious, incuriously, incuriousness, incurrent