Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inauspicious /,inɔ:s'piʃəs/  

 • Tính từ
  báo điềm xấu; không may
  an inauspicious event
  một sự kiện báo điềm xấu
  an inauspicious commencement
  sự bắt đầu không may

  * Các từ tương tự:
  inauspiciously, inauspiciousness