Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhập khẩu, nhập, du nhập (hàng hóa, tư tưởng)
  xe hơi nhập từ Nhật Bản
  nhạc pop mới nhất du nhập từ Mỹ
  Danh từ
  hàng hóa nhập khẩu; dịch vụ nhập khẩu
  hàng thực phẩm nhập khẩu vào Anh
  sự nhập khẩu
  the import of coal
  sự nhập khẩu than đá
  Động từ
  có tầm quan trọng, hệ trọng
  Những sự phát triển này có tầm quan trọng như thế nào đối với họ?
  Danh từ
  tầm quan trọng, ý nghĩa
  matters of great import
  những vấn đề có tầm quan trọng lớn
  ý nghĩa ẩn bên trong; ẩn ý
  the hidden import of his speech
  ẩn ý của bài nói của ông ta

  * Các từ tương tự:
  Import duty, Import quota, Import restrictions, Import substitution, Import substitution industrialization, Import tariff, importability, importable, importance